Legenda New York Hardcore Agnostic Front, opustila Epitaph rec. a upísali sa Nuclear Blast
u ktorých by mal výjsť aj ich nový album.

Zdroj:Agnostic Front