Zapatistická detektivka Nepohodlní mrtví

Ve spolupráci Nakladatelství ČSAF a Pavla Mervarta vychází kniha Nepohodlní mrtví (Co schází, to schází), napsaná mluvčím EZLN Subcomandantem Marcosem (jedná se o historicky první překlad Marcosovy knihy u nás) a španělským historikem Pacem Ignaciem Taibem. Nepohodlní mrtví přicházejí s odkouzlením reality mexické demokracie a obnažením logiky neoliberální politiky státu a špinavé války proti politické opozici. Text čtenáře pohltí, přestože pojednává o tématech jako neoliberalismus, stát, politicko-ekonomické elity, sociální hnutí či politika paměti, které zpracované v podobě politologického traktátu unudily k smrti již tisíce čtenářů. Kniha vycházela nejprve na pokračování v mexických novinách La Jordana a později byla vydána nejen v Mexiku, ale i Itálii, Francii, USA, Řecku, Turecku a v dalších zemích. Český překlad je doplněn obsáhlým doslovem o zapatistickém hnutí. Více zde.